2018

Fra den 1. august til den 5. august

Brøndby Cup reglement - for ophold på skolerne

Det er en forudsætning for at kunne befinde sig godt på skolerne at man viser respekt og hensyn over for de andre der bor der. Desuden er det nødvendigt at man medvirker til at bygninger til stadighed fremstår rene og tiltalende.

VI BEDER JER HUSKE:

Skolebetjenten er Brøndby kommunes tilsynsførende med bygninger og inventar.

Holdets leder er ansvarlig for ro og orden på skolen, ligesom lederen har pligt til at påse, at eventuelle ødelæggelser erstattes inden afrejsen.

Mindst en leder skal bo sammen med spillerne.

Tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt på skolens område.

Affald og lign. må kun anbringes i affaldsstativerne.

Øl og spiritus må ikke forefindes eller drikkes på skolens område

Boldspil og lign. på skolens område er forbudt.

Åbne vinduer må ikke forefindes når sovelokalerne forlades.

Hvert hold sørger selv for rengøring og oprydning i sovelokalerne

Hvert hold spiser på de anviste pladser og rydder selv op efter hvert måltid

Der er ingen adgang på skolen med fodboldstøvler.

Kun adgang til skolen mod forevisning af deltagerarmbånd.

Deltagerarmbånd udleveres i Informationen til lederen mod kvittering.

Bortkomne bånd erstattes med fuldt deltagergebyr

For værdigenstande, ure, kameraer m.v. kan Brøndby Cup ikke påtage sig noget ansvar. Værdigenstande kan eventuelt opbevares i informationerne.

Skolen er lukket for ind og udgang mellem kl. 23.30 og 06.00

Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

Få et godt ophold ved at overholde reglerne !

Carlsberg sport
Hummel
Arbejdernes landsbank